FELSEFE

NİETZSCHE VAROLAN FİLOZOF

Written by Elif_17

Nİetzsche varolan filozof,yaşamının çok büyük kısmını büyük sağlık problemleri ile geçirmiş olsa da yazmayı bir an için bile  bırakmamış ,hayatını var olmak tutkusu ile yoğurmuş ve  tutkusunun bedelini acı,yanlızlık ve şuur kaybının dayattığı bir ölümle adeta bitirmiştir.

Nietzsche Varolan Filozof

Nietzsche,ilk eğitimini filoloji alanında almış olsa da Schopenhauer’un  ‘’İsteme Ve Tasarım Olarak Dünya’’ kitabını okuması ile tüm ilgisini Felsefeye yöneltmiş içindeki tüm zihinsel enerjisini bu yolda kullanmayı yeğlemiştir.

İçindeki bu  varoluşsal enerji ve tutku- varolmak adına atan bu cesurca yürek- zaman içinde en iyi dostlarını ve her şeyi  kaybetme yoluna kadar onu götürmüştür.

Yaşamında var olan  en önemli terkedişi Alman Besteci Richard Wagner ile olan arkadaşlığını sonlandırması ile yaşamıştır. Nietzsche dönemin  filozofarına karşı açtığı savaşta  söylemek istediği en son sözü en başta söyleyerek o güne kadar olan Batı Felsefesinin insana bakış açısını baştan reddetme yolunu seçmiş  zihnine ve ruhuna işleyen var olma tutkusunu , kendi deyişi ile insan için ‘’Tanrı ölmüş’’ ve ‘’Nihilizm onun tek gerçeği olmuştur’’ diyerek  felsefinin mevcut haline derin bir karşı duruş sergilemiştir.

Bu karşı duruş aslında başta Hegel olmak üzere akılcı ‘’uscu’’ ve diğer sistematik felsefi söylevlere de karşı söylenmiştir.O felsefenin  2500 yıldır söylevleri ile insanın dünyayı kavrayışını bozduğunu ve insanın dünya ile ilişkisini açıklamada yetersiz kaldığını idda eder.Nietzsche’ye göre geleneksel felsefe varlık,öz,töz,madde gibi konulara eğildikleri için  metafizik konuları açıklarken aslında insan varlığını göz ardı etmişler, diğer yandan Geleneksel felsefe incelediği  bu konularla yapısal olarak zaten nihilizm sistemini beslemiştir,der.

Nietzsche nihilizmi aslında bir fırsat olarak görür bu hiççi durumu insanın kendini var etmesi için bir şanstır.O, felsefeyi-eski batı felsefesi-ni değiştirmek için önce insanı değiştirmenin gerekliliğine inanınır çünkü felsefeyi yapan insan değişmedikçe felsefe de değişmez,der. Nıetzsche,İnsana bakarken  insanın daha çok ürettikleri ile değerlendirilmesini söylemektedir o yüzden edebi metinler ,müzik ve güzel sanatların tamamı insanın var oluşunun bir biçimi yada süreci olarak tanımlanır.

Ahlak anlayışı Nietzsche açısından önemli bir felsefi problem olarak görülür Nİetzsche varolan filozof bu konuda ahlaki ‘’köle-efendi’’ ahlakı olarak ikiye ayırır. Ahlakı şöyle tanımlar Nietzsche ‘’İnsanın en somut üretimi ahlak kavraşıdır’’ Ahlakı insan sorunu ile birlikte çözmeye çalışan Nietzshe’nin Bu konudaki görüşlerin, başka bir yazımızda daha derinlemesine iletmeye çalışacağız.

İlginizi çekebilecek başka bir yazı INGMAR BERGMAN

About the author

Elif_17

Leave a Comment