ÇEVRE

METAN GAZININ İKLİMİ DEĞİŞTİREN YÜZÜ

Written by Elif_17

Metan gazının iklimi değiştiren yüzü, Metan gazı karbon kökenli bir gaz olmasından dolayı sera etkisini yaratan diğer gazlarla birlikte  küresel iklim değişikliği üzerinde önemli bir güce  sahip. Bu anlamda. Son dönemde artan  metan gazı emisyonları küresel iklim değişikliğinin ivmesinin artmasına sebep oluyor.  Fransız Çevre İklim ve Bilim Laboratuvarları bilim adamları atmosferdeki  metan gazı  konsantrasyonlarının son iki yılda hızlı bir artışa geçtiğinin altını çiziyor.

Resim Kaynağı: https://www.change.org

Doğada metan gazının en önemli kaynaklarının başında  bataklık alanlar bulunmakta, bu alanların Dünya üzerinde özelikle Kuzey Yarım Küre de son on yılda % 10 oranında alanını artırdığı bilinmekte. Bu artışın temel sebebi yine ”Küresel İklim Değişikliği ”ortalama  yaz sıcaklıkların giderek arttığı Dünyamız ve özelikle Kuzey Yarım Kürede metan gazı salınımları da giderek artıyor. Maden işletmelerinden çıkan metan gazı -özelikle kömür çıkarımı- ve diğer faktörlere bağlı beşeri faaliyetler ise sorunun esas kaynağını oluşturuyor,çünkü yapılan hesaplamalara göre Atmosfere bırakılan metan konsantrasyonlarının % 65 lik kısmı bu faaliyetlerden kaynaklanıyor.

Son yıllarda artan gaz salınımlarının en önemli sebeplerinden bir tanesi de giderek yaygınlaşan yeni  tarımsal uygulamalar.Özelikle Çin ve A.B.D de mevzuattan kaynaklanan uygulamalar gazın dünya üzerindeki artışını olumsuz etkiliyor.Gelecek yıllarda tarımsal kaynaklı metan gazı artışlarının giderek artış göstermesi yine bir çok bilim adamını düşündüren bir konu, keza bu konuda özelikle tarımsal üretimle ilgili mevzuat değişiklikleri yapılmazsa ve buna ek olarak giderek nüfus artışına paralel  artacak gıda talebi tarımsal üretimi ve dolaylı olarak metan gazı salınımlarını artıracak gibi gözüküyor.

Metan gazı aslında atmosferde diğer karbon türevi gazlardan oransal olarak az olmasına karşın ısıyı daha fazla absorbe etme yeteneğinden dolayı diğer gazlara göre daha hassas bir noktada duruyor Örneğin metan gazı ısıyı tutma kapasitesi bakımından karbondioksitten yirmi sekiz kat daha güçlü bir gaz bu durum gelecek dönem için yapılan ”Küresel İklim Değişikliği”senaryolarında daha önemli ve kilit bir noktaya getiriyor.Geleccek yıllarda özelikle Çin ve A.B.D de ortaya çıkacak yeni gaz emisyonları dünyanın kaderini belirleyecek bir güç olacak bu yüzden bilim adamları Metan Gazının üretimi ve dağıtımı ile ilgili yeni çalışmaların yapılması ve mevzuat değişiklerine şimdiden dikkat çekiyor.

 

 

About the author

Elif_17

Leave a Comment